miércoles, 10 de junio de 2009
5è Festival de Videoclips Independents de l’Hospitalet
Dissabte 6 de juny de 2009, a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet, va tenir lloc la cloenda del CL’HIPS , 5è Festival de Videoclips Independents de l’Hospitalet.

Aquest festival està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet, conjuntament amb la Regidoria del Districte I, i compta amb la col·laboració de: Metropolitana de Muntatges, Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, Televisió de L’Hospitalet, Associació Cultural Bad, Casa de la Música, Salamandra, Depòsito Legal, La Catedral del Kfè Olé, i la Diputació de Barcelona.


Pel que fa a la participació en el concurs de Videoclips:
S’han rebut un total de 111 videoclips.
7 de L’Hospitalet
76 de Catalunya
19 de la resta de l’estat
9 d’ altres païssos ( Alemanya, França, Turquia, Perú i Argentina)


Pel que fa a la participació en el concurs de Docuclips:
S’han rebut un total de 7 documentals.
5 de Catalunya
2 de la resta de l’estat


Ha continuació, es projectaren els 20 videoclips finalistes, entre els quals, el públic assistent a l’acte va votar per atorgar el premi del públic. Cal dir que a aquests vots es sumen els rebuts per mitjà de les votacions efectuades per sms a través de la visualització dels clips a la web : http://clhips.lamalla.cat

A l’edició d’enguany el guardó ha estat dissenyat i realitzat per la dissenyadora Maria Teresa Aloy

El Jurat ,compost per:

Presidenta delegada del Festival : Rosa Maria Muga (cap de secció de foment de la cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet).
Vicepresidenta: Verónica Rodríguez Campos, Regidora del Districte I.
Secretària: Silvia Verano, Lletrada de l’Ajuntament.
Ferran Farré ( director del Festival )
Ramón Arteman : (director de Metropolitana de muntatges)
Luis Hidalgo (Crític Musical)
Mercé Audi (artista visual)
David Lafuente ( director de La Casa de la Música )

Ha atorgat :


Premi al millor documental:
Dotat amb 1.000 € diploma i guardó
A Àlex Ribas, pel documental “ Berlin. Error 404”
Recull el premi Àlex Ribas
Entrega el premi Verónica Rodríguez, Regidora delegada del Districte I de l’Ajuntament de L’Hospitalet.Premi al millor video local
Dotat amb 300 € i diploma:
A Raúl Cuevas pel videoclip: “La granja de Paula”, interpretat pel grup “Mazoni”
Recull el premi :Raúl Cuevas
Entrega el premi : Rosa Maria Muga, Cap de Foment de la Cultura.Premi del públic
Dotat amb 500 €, diploma i guardó:
A Iker Treviño pel videoclip: “Black Lolita”, interpretat pel grup “The Cherry Boppers”
Recull el premi :La comissió organitzadora del festival (no hi es present a l’acte)
Entrega el premi : Ferran Farré, Director del Festival.Segon Premi
Dotat amb 1000 €, diploma i guardó:
A José Manuel Iglesias , pel videoclip: “Paraisos artificiales” , interpretat pel grup “Eskorzo
Recull el premi: David Garrido
Entrega el premi: Verónica Rodríguez, Regidora delegada del Districte I de l’Ajuntament de L’Hospitalet.Primer Premi
Dotat amb, 1500 €, diploma I guardó :
A Kike Maillo, pel videoclip: “Es feo” , interpretat pel grup “Manos de topo”
Recull el premi: Kike Maillo
Entrega el premi: Mario Sanz , Tinent d’Alcalde de l’àrea d’Educació i Cultura.viernes, 5 de junio de 2009

CLOENDA - dissabte 6 de juny de 2009

Us convidem al lliurament de premis del 5è Festival CL'HIPS 09, que se celebrarà demà, dissabte 6 de juny, al Centre Cultural Barradas (rambla Just Oliveras, 56 de L'Hospitalet; a cinc minuts del metro linia 1, parada Just Oliveras, o bé de l'estació L'Hospitalet- RENFE.

El programa de l'acte és el següent: A les 18.00 hores, projecció dels videoclips finalistes; a les 20.00 h votació del públic, i a les 20.30 h. lliurament dels premis.Os invitamos a la entrega de premios del 5è Festival CL'HIPS 09, que se celebrará mañana, sábado 6 de junio, en el Centre Cultural Barradas (rambla Just Oliveras, 56 de L'Hospitalet; a cinco minutos del metro linia 1, parada Just Oliveras, o bien de la estación L'Hospitalet- RENFE. El programa del acto es el siguiente: A las 18.00 hores, projección de los videoclips finalistas; a las 20.00 h votación del público, y a las 20.30 h. entrega de premios.

lunes, 16 de febrero de 2009

BASES

CONCURS DE VIDEOCLIPS

BASES


Aquestes bases regulen l’organització, la presentació i l’atorgament de premis a videoclips musicals editats, amb l’objectiu de dinamitzar el sector de la creació audiovisual, alhora que es genera un esdeveniment significatiu per a la ciutat.


1. S’hi poden presentar peces realitzades com a suport publicitari o complementàries de treballs discogràfics de segells independents, o realitzats directament pels músics.

2. Poden participar-hi discogràfiques, productores, agències de management, grups i qualsevol empresa, associació o persona relacionada amb el món de la música independent.

3. La participació és oberta a tots els creadors i creadores de qualsevol estil musical.

4. S’hi admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2007 i 2009, tots dos inclosos. No s’hi poden presentar treballs premiats en edicions anteriors.

5. Es considera creditora del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director o directora del videoclip.

6. Les persones que hi participen n’assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors reconeixen ser-ne titulars legítims, i que l’obra n´és original.

7. Els videoclips s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol del videoclip, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels videoclips, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que els treballs hagin estat premiats o no.

8. S’han d’adjuntar als treballs els crèdits complets de tot el procés de producció del videoclip, que han d’incloure, com a mínim:
- el nom del tema,
- el nom grup intèrpret,
- el nom de l’autor o autora del tema,
- el nom del director o directora del videoclip,
- el lloc de residència del director o la directora,
- la producció,
- l´any de realització,
- la persona de contacte i adreça de contacte.

9. Els treballs es poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o mini DV.

10. Els treballs s’han de presentar a qualsevol dels centres culturals de la ciutat. El Centre Cultural Sant Josep (avinguda d’Isabel la Catòlica, 32) n’es el receptor final.

11. La data de presentació de les obres es tanca el divendres 8 de maig de 2009.

12. L’organització del Festival no es fa responsable de la pèrdua del material o dels danys que s’hi puguin causar durant la tramesa.

13. La composició del jurat és la següent:

El president: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura (o persona en qui delegui)

La vicepresidenta: la regidora del Districte I (o persona en qui delegui)

Els i les vocals: cins persones de reconeguda vàlua personal i professional del sector musical i audiovisual, més el director del Festival.

La secretària: la secretària de l’Ajuntament (o persona en qui delegui)

El jurat queda constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la vicepresidenta (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals

14. En la deliberació, i per preservar-ne l’objectivitat, el jurat disposarà de
Còpies numerades dels videoclips presentats, sense cap referència a la seva autoria.

15. La comissió organitzadora, seguint els criteris i indicacions del jurat, farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació.

16. El veredicte es farà públic el dissabte 6 de juny de 2009, en el decurs del Festival, i serà inapel•lable.

17. Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atenent a la qualitat de les obres presentades.

18. D’acord amb les condicions establertes a l’article 2.2.1 del reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre els treballs guanyadors sense finalitat lucrativa. Transcorregut aquest termini, les obres passaran definitivament als seus autors. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de l’Ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer-hi constar que l’obra ha estat guanyadora del 5è.Festival de Videoclips Independents de l’Hospitalet.

19. No s’hi accepta cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival comporti una vulneració dels drets humans.

20. La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.

21. La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions del jurat i la comissió organitzadora.


PREMIS

a) Es concedeixen tres premis:
1r premi, de 1.500 euros
2n premi, de 1.000 euros
premi del públic, 500 euros

b) Es concedirà un accèssit de 300 euros al treball local millor classificat entre els videoclips finalistes.

c) Es pot concedir un accèssit de 500 euros quan a criteri del jurat, alguna obra sense està premiada, sigui mereixedora d’especial reconeixèment.

d) Els treballs premiats més una selecció que el jurat determini es publicaran en format DVD i es distribuiran als mitjans especialitzats i als agents del sector.

e) Els treballs premiats s’emetran en programes especialitzats de la xarxa de televisions locals de Catalunya.

Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
- la direcció o realització.
- el muntatge i la qualitat tècnica.
- el desenvolupament creatiu.
- la coherència entre la música i l’aspecte visual.CONCURS DE DOCUCLIPS

BASES

Aquestes bases regulen l’organització, la presentació i l’atorgament d’un premi a un docuclip. Es consideren docuclips les càpsules o els reportatges destinats a emisions de televisió, peces pensades per distribuir-les a la xarxa Internet, make in off, EPK, així com qualsevol documental de temàtica musical de molt petit format.

1. Els documentals presentats poden tractar qualsevol temàtica, aspecte o estil musical.

2. La participació és oberta a tots els creadors i creadores.

3. La durada del documental no ha de ser superior a 7 minuts.

4. Es considera creditora del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director o directora del docuclip.

5. Les persones que hi participen n’assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors i autores reconeixen ser-ne titulars legítims, i que l’obra n´és original.

6. Els documentals s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol clarament visible, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels documentals, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que els treballs hagin estat premiats o no.

7. La presentació del documental ha d’incloure, com a mínim:

- el títol.
- un breu resum del contingut.
- el nom del director o directora del documental.
- el lloc de residència del director o la directora, adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte.
- la producció,

8. La presentació dels documentals es tanca el divendres 8 de maig de 2009, a les 21 hores.

9. La presentació dels treballs es pot fer a qualsevol dels centres culturals de la ciutat, i el Centre Cultural Sant Josep (avinguda d’Isabel la Catòlica, 32) n’es el receptor final.

10. El jurat del concurs el componen:

El president: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura o la persona en qui delegui.

La vicepresidenta: la regidora del Districte I o la persona en qui delegui.
Els i les vocals, que han de ser tres persones de reconeguda vàlua personal i professional del sector musical i audiovisual, més el director del Festival.

La secretària, que ha de ser la secretària de l’Ajuntament o la persona en qui delegui.

El jurat queda constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la vicepresidenta (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals

11. En la seva deliberació, i per preservar-ne l’objectivitat, el jurat disposarà de
còpies numerades dels videoclips presentats, sense cap referència a la seva autoria.

12. Els premis es donen a conèixer el dissabte 6 de juny de 2009, en el decurs del Festival, i són inapel•lables.

13. Els treballs s’hi poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o mini DV.

14. No s’hi accepta cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival comporti una vulneració dels drets humans.

15. D’acord amb les condicions establertes a l’article 2.2.1 del reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre els treballs guanyadors sense finalitat lucrativa. Transcorregut aquest termini, les obres passaran definitivament als seus autors. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de l’Ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer-hi constar que l’obra ha estat guanyadora del 5è.Festival de Videoclips Independents de l’Hospitalet.

16. La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.

17. La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions del jurat i la comissió organitzadora.


PREMIS

a) Es concedirà un premi de 1000 € al millor documental presentat.

b) Es concedirà un premi de 500 € al millor documental que tracti algún aspecte musical de la ciutat de L’Hospitalet.

c) Es concedirà un accèssit de 300 euros a l’autor o autora local millor classificat entre els finalistes.
Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:

a) La direcció o realització.
b) El muntatge i la qualitat tècnica.
c) El desenvolupament creatiu.